Połączenie zaawansowanej technologii z naturą

4Nature System zawarty w Systemie Meblowym

Your Health
is our Technology

duże logo

 

Aktualności


 

21 05.2019

Rośliny w biurze a komfort pracy - zaskakujące wyniki badań!

Pflanzen im Büro

Rośliny pozytywnie wpływają na komfort pracy pracowników biurowych w Polsce – mamy na to niezbite dowody. Prezentujemy wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Przez 12 tygodni w 10 dużych firmach analizowano oddziaływanie roślin w biurze na ludzi oraz potrzeby pracowników. Wyniki są bardzo interesujące i potwierdzają potrzebę natury w miejscu pracy: 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy, a 92% z nich chce mieć w przyszłości rośliny w biurze. 88% pracowników chce wprowadzić rośliny do biura maksymalnie blisko swojego stanowiska pracy.

Światowe badania naukowe* dowodzą, że bezpośredni kontakt z roślinnością przybliża człowieka do natury i wywiera dobroczynny wpływ na jego organizm. A jak wygląda to w odniesieniu do pracowników biurowych w Polsce, którzy spędzają 80% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych? W ciągu 12 tygodni, przy udziale 93 pracowników i 34 roślinnych prototypów z 1444 roślinami, w 10 dużych firmach ( między innymi w: Skanska, IKEA Retail, Tétris, WSP Poland, Keller Williams Poland, JLL, HB Reavis, Vastint), 4Nature System – Wertykalni, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Politechnika Śląska analizowały wpływ żywej natury na pracowników biurowych. Sprawdzano zmiany parametrów powietrza i analizowano odczucia pracowników. Wyniki pierwszego etapu badania (ankiet percepcji pracowników) są już opracowane i zaprezentowane poniżej. Wnioski są bardzo interesujące i robią wrażenie!

Analiza parametrów środowiska wewnętrznego, czyli drugi etap badania, wciąż trwa. Wnioski zostaną zaprezentowane wkrótce, ale już teraz można stwierdzić, że obecność żywych roślin w pomieszczeniach korzystnie wpływa na wzrost zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym w okresie grzewczym. Wskazuje to duży potencjał tej metody do nawilżania powietrza w biurach.

 

Metodyka badań

 

Badania przemysłowe obejmowały pomiary wybranych parametrów środowiska wewnętrznego: temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego, stężenia pyłów zawieszonych oraz natężenia oświetlenia, a także przeprowadzenie ankiet zawierających pytania o subiektywne odczucia pracowników biurowych w kwestii warunków środowiska, zdrowia oraz wydajności pracy. Analiza została przeprowadzona od października 2018 r. do stycznia 2019 r., w sezonie grzewczym ze zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego.

Przed zainstalowaniem testowych zielonych ścian w wybranych biurach, przeprowadzono ankiety wśród pracowników badanych przestrzeni i dokonano pomiarów parametrów fizycznych powietrza w biurach. Następnie, na okres 8 tygodni, do wybranych 10 biur wstawiono, bezpośrednio w najbliższe otoczenie pracowników, 34 zielone prototypy z automatycznym systemem nawadniania. Użyto 1444 roślin. W tym okresie dwukrotnie przeprowadzono badania kwestionariuszowe i ponownie zmierzono parametry środowiska wewnętrznego. W ostatnim etapie, 2 tygodnie po zdemontowaniu testowych zielonych ścian, uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na ostatnią ankietę, przeprowadzono też pomiary we wnętrzach badanych biur.

Badania przeprowadzono na grupie 93 osób pracujących w 10 odrębnych firmach o łącznej powierzchni 694 mkw. Do opracowania raportu przeanalizowano ogółem 240 ankiet. Istotność obserwowanych zależności przebadano odpowiednimi testami statystycznymi.

 

Wnioski z badań ankietowych

 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wypływa szereg interesujących wniosków. Przede wszystkim PRZED przeprowadzeniem badania 60% osób było NIEZADOWOLONYCH z liczby roślin w swoim biurze. Podkreśla to wagę powszechnego w polskich biurach problemu: braku kontaktu pracowników z naturą.

 • Po wprowadzeniu roślinności znacznie wzrósł odsetek osób zadowolonych ze swojego biura.
 • Odnotowano znaczny wzrost poziomu zadowolenia z jakości powietrza w biurach w okresie, kiedy moduły testowe były obecne w przestrzeniach pracy.
 • Wstawienie roślin wyeliminowało narzekania na zbyt suche powietrze.
 • Subiektywna ocena stanu zdrowia wypadała bardziej pozytywnie, kiedy rośliny były obecne w badanych przestrzeniach pracy.
 • Zauważalna jest różnica w odczuwaniu zmęczenia i koncentracji u pracowników przed wstawieniem roślin i w trakcie trwania badania (na korzyść tego ostatniego).

Po usunięciu zielonych ścian z przestrzeni pracy pracownicy zostali zapytani o ocenę wpływu roślinności na różne obszary:

 • estetyka biura w czasie, kiedy stały w nim zielone ściany, została oceniona przez 94% osób pozytywnie;
 • 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy;
 • według 84% pracowników nastąpiła poprawa jakości powietrza;
 • poprawę samopoczucia zaobserwowało 84% osób;
 • pozytywny wpływ na efektywność pracy zauważyło 62% pracowników, natomiast 34% oceniło ten wpływ neutralnie;
 • poprawę zdrowia zauważyło 52% respondentów, z kolei 44% osób oceniło ten wpływ neutralnie.

Dane te pokazują, że ocena roślinności była bardzo pozytywna, co wydaje się szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że w czasie przeprowadzania tej ankiety, respondenci nie mieli już styczności z modułami zieleni używanymi do badań.

Co więcej, aż 88% ankietowanych oceniło pozytywnie sam fakt wprowadzenia do biura roślinności, a 92% z nich chce mieć w przyszłości rośliny w biurze. Aż 88% pracowników chce mieć rośliny maksymalnie blisko swojego stanowiska pracy – najlepiej do 2 metrów.

A jak pracownicy ocenili swoje biuro w trakcie badania? Przed wstawieniem roślin liczba osób zadowolonych ze swojego biura wyniosła 52%, w trakcie trwania badania wzrosła odpowiednio do 77%. Po zabraniu roślinności liczba zadowolonych ze swojego biura spadła mocno do 28%. Sugeruje to, że fakt zabrania roślinności z biura sprawił, że pracownicy zaczęli postrzegać swoje przestrzenie pracy dużo gorzej.

 

Przyszłość zielonych biur

 

Wszystkie powyższe wnioski pokazują, jak duży potencjał tkwi we wprowadzaniu roślinności do nowoczesnych biur, gdzie ergonomia pracy jest bardzo ważna. Biophilic design w projektowaniu wnętrz biurowych to zdecydowanie trend przyszłości. W perspektywie 5-15 lat myślenie o wpływie roślinności na komfort pracy będzie standardem już na etapie projektu. Kierunek ten potwierdza scenariusz Symbioza z naturą wymieniony w raporcie o przyszłości biurowców do 2050 roku, opracowanym przez lidera zielonego budownictwa – Skanska oraz infuture Hatalska Foresight Institute.

Dlatego 4Nature System myśli o systemowym wprowadzaniu natury do biur, z wykorzystaniem zdobyczy technologicznych: zarządzania procesami pielęgnacji roślin w oparciu o machine learning czy integracji z systemem zarządzania budynkiem (BMS), które ograniczą pielęgnację do minimum. Systemowe, skalowalne podejście do tematu oraz wyniki opisanego wyżej badania pomogą firmie w opracowaniu unikalnej linii mebli biurowych połączonych z roślinnością i innowacyjną technologią 4Nature System.

 

Tak właśnie widzimy przyszłość w realizacji trendu biofilii w przestrzeniach biurowych. Głęboko wierzymy, że łącząc zaawansowaną technologię, niezawodne rozwiązania i dobry design, zadbamy o well-being pracowników – wpłyniemy na zdrowie, efektywność pracy i zadowolenie z życia, budując optymalny work-life balance. Chcemy wprowadzić naturę możliwie najbliżej pracującego człowieka, używając mebli biurowych jako nośnika, a dzięki technologii i systemowemu podejściu ograniczyć procesy i koszty utrzymania do minimum oraz usunąć architektom i projektantom bariery w introdukcji natury do biur – mówi Beata Dziedzic, współzałożycielka, ekspertka od łączenia natury i nowych technologii w 4Nature System – Wertykalni.

 

*Human Spaces Report, 2015; Seppanen et al., 1998; Bako-Biro et al., 2004; Fanger, 2006; Kosonen&Tan, 2004; Wyon, 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badanie wpływu roślinności na komfort pracowników biurowych jest elementem projektu badawczo-rozwojowego firmy 4Nature System - Wertykalni pt. „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 


powrót ››


 

Dane kontaktowe


ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

+48 513 168 559

 

Zaufali Nam


 

kimisushi
tetris logo
buromobel experte
business link
efinity
golabek fin
la beaute
level27
logo
matex
muzeum powstawnia warszawskiego
skanska